Dore inama 5 zatanzwe n’umugabo umaze imyaka 15 yubatse zagufasha kwubaka urugo rugakomera.

Muby’ukuri turabiziko ubukwe atari ikintu cyoreshye ,kuruhande rumwe gusa kandi hari n’abarushinga urugo rwabo rugakomera kurwego rushimishije.

Umugabo witwa  Ajero Morgan ukomoka mu gihugu cya Nigeria yatanze inama 5 kandi zingenzi cyane kumuntu wubatse ndetse n’uwifuza kurushinga:

“Ubu nujuje imyaka 15 nubaste gusa hari ibintu bitanu nabonye byingenzi umugabo adakwiye kwirengagiza igihe agiye gushinga urugo cg yararushinze

1.Igihe ushatse umugore teganyako ugiye kubana n’abantu batatu (1).uwo utekereza ko murushingane ,(2) uwo murushinganye (3) n’uwo azaba we nk’umusaruro yuko murushinganye.

2.Umugore wawe ntakeneye ko umukorera ibikorwa by’ikirenga kugirango yishime ni utuntu duto akeneye .urugero’’ kumuhobera, kumusoma kuruhanga, kumubwira ijambo ndagukunda, kumubwira ko asaneza kumutwe, kwicarana nawe mugihe ari gutegura ifunguro bituma yumvako akunzwe kandi ari uw’agaciro.

3.Ntukwiye gusaba umugore wawe kukubaha ,mbere na mbere  wowe mwubahe kandi umuheshe agaciro akwiye maze ureke ibikorwa byawe byivugire . Nomuburyo umuvugishamo.ibyo ukomeza kumusukira kumuha nibyo azakubera.ube umunyakuri ariko kandi ureba kure.bizatuma uba umwizerwa kuri we.

4.Ikirutaho cyane ni ugutera akabariro ubibonera ubuntu rera ntampamvu yo kumuca inyuma kuko nujya hanze bizaguhenda cyane.icyo ubonera iwawe k’ubuntu ni ikintu cyagaciro cyane.washora muricyo kuko ni ubwenge bw’igihe kinini.

5.Reka urukundo no  kubaha Imana bikubera urufatiro maze wubakeho imibanire myiza n’umuryango wawe, kuko ubutunzi n’ubuntu bituma ugira umunezero urambye utabiheshwa n’uko uri umunyembaraga cyangwa ko ushoboye ahubwo byose biva ku Mana.

 

Furaha Croyance.

Related posts

Leave a Comment